Mini-konfirmander

Mini-konfirmander

Mini-konfirmand 2023
Det har ikke været muligt at oprette et hold mini-konfirmander i efteråret 2022 pga. for få tilmeldte.
3. klasse får en ny invitation til minikonfirmand i 2023 med start efter vinterferien.

Der vil desuden blive arrangeret en heldagsudflugt til Jelling for 3. klasse sidst på skoleåret.

Mini-konfirmand er indledende konfirmandundervisning.
Det er et folkekirkeligt, frivilligt tilbud for børn i 3. klasse.

Mini-konfirmandundervisningen er gratis og foregår onsdag eftermiddag fra kl. 14.00 til ca. 15.45.
Der er tilmelding til mini-konfirmand på e-mail: maw@km.dk - send barnets og forældrenes navne og telefonnumre.

Børnene bliver hentet og fulgt tilbage til skolen af præsten, og der er hver gang 2 voksne ledere med til mini-konfirmand.

Med venlig hilsen
Sognepræst Margrethe Bendtsen

Tlf.: 2366 1625 og mail: maw@km.dk