Billeder fra Høstgudstjeneste i Vemb Kirke

Søndag den 20. september 2020

Graver og kirketjener Susanne Jensen. Organist Søren Lindgreen Christensen.
Alle fotos er fra Else Husted Kjær.