Billeder fra Høstgudstjeneste i Bur Kirke

Søndag den 27. september 2020