Fra menighedsrådet

Menighedsrådsmøder

I henhold til menighedsloven § 22 bekendtgøres følgende møder, som er offentlige og afholdes i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 20. De kommende datoer i 2023 er:
Onsdag den 18. januar kl. 19.00
Onsdag den 15. marts kl. 16.00
Onsdag den 19. april kl. 19.00
Onsdag den 24. maj kl. 16.00
Onsdag den 28. juni kl. 19.00
Onsdag den 16. august kl. 16.00
Onsdag den 13. september kl. 19.00
Onsdag den 11. oktober kl. 16.00
Onsdag den 29. november kl. 18.00

Menighedsrådet

Menighedsrådets konstituering

Formand: Karin Kirkegaard
Næstformand: Ejvind Christiansen 
Kasserer: Jane Thorsen
Sekretær: Jane Thorsen
Kontaktperson: Eilif Pedersen
Underskriftsbemyndigede: Karin Kirkegaard, Jane Thorsen
Kirkeværge Gørding: Theodor Bjerg Galsgaard
Kirkeværge Vemb: Bente Rosenvold-Nissen
Kirkeværge Bur: Svend Bjerregaard (ikke medlem)
Bygningssagkyndig: Aage Nielsen (ikke medlem)
Kirke- og Præstegårdsudvalg: Ejvind Christiansen, Bente Rosenvold-Nissen, Theodor Bjerg Galsgaard
Valgbestyrelse: Jane Thorsen (formand), Theodor Bjerg Galsgaard, Arne Ravnsbæk
Aktivitetsudvalg: Else Husted Kjær, Johanne Poulsgaard Christiansen, Søren Christensen, Margrethe Bendtsen, Karen Galsgaard
Kirkebladsudvalg: Else Husted Kjær, Margrethe Bendtsen, Johanne Poulsgaard Christiansen