Fra menighedsrådet

Det nye menighedsråds konstituering

Det nyvalgte menighedsråd i Gørding-Vemb-Bur Pastorat har på sit første møde den 25. november 2020 konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Karin Kirkegaard

Næstformand: Ejvind Christiansen 

Kasserer: Karen Galsgaard 

Sekretær: Jane Thorsen

Kontaktperson: Arne Ravnsbæk

Underskriftsbemyndigede: Karin Kirkegaard, Karen Galsgaard

Kirkeværge Gørding: Theodor Bjerg Galsgaard

Kirkeværge Vemb: Bente Rosenvold-Nissen

Kirkeværge Bur: Svend Bjerregaard (ikke medlem)

Bygningssagkyndig: Aage Nielsen (ikke medlem)

Kirke- og Præstegårdsudvalg: Eilif Pedersen, Bente Rosenvold-Nissen, Jane Thorsen, Theodor Bjerg Galsgaard

Valgbestyrelse: Jane Thorsen (formand), Theodor Bjerg Galsgaard, Arne Ravnsbæk

Aktivitetsudvalg: Else Husted Kjær, Johanne Poulsgaard Christiansen, Søren Christensen, Margrethe Bendtsen, Jane Thorsen

Kirkebladsudvalg: Else Husted Kjær, Margrethe Bendtsen, Jane Thorsen, Johanne Poulsgaard Christiansen

Menighedsrådsmøder

Pga. COVID-19-restriktionerne afholdes der pt. ikke offentlige menighedsrådsmøder. Så snart det igen er muligt at afholde møder, vil dato for kommende menighedsrådsmøder fremgå her på hjemmesiden.
Menighedsrådet

Om arbejdet ved kirkerne

Ved Vemb Kirke er vi gået i gang med forberedelserne til opførelse af nye graverfaciliteter. Dette er et arbejde der blev begyndt pga. et påbud fra arbejdstilsynet tilbage i 2017. 

Det nye hus bliver noget større end det gamle træhus. Det bliver et vinkelhus i røde sten og rødt tegltag, hvor den lange del bliver delt i et opvarmet arbejdsrum, og et ikke opvarmet maskinhus. Den korte del bliver graverfaciliteter indeholdende, bad, toilet, omklædning, tekøkken og kontor. 

I skrivende stund venter vi i spænding, på de sidste to godkendelser: landzonetilladelse og nabohøring. Vi glæder os alle til det færdige resultat, af flere års arbejde. Ikke mindst vores graver, der indtil det står færdigt, har fået en container til kontor og frokostrum. 

Ydermere har mureren sat gang i et større restaureringsarbejde af de vestvendte portaler ved Gørding og Bur Kirker. 

Efter mange års regn og frost, var mørtlen blevet så porøs, at stenene blev løse og diverse små reparationer ikke længere kunne klare det.

Vi glæder os til at disse projekter er færdige, og vi kan tage fat på nye. Her kan jeg fortælle, at kirkediget ved Vemb Kirke bliver taget i betragtning, mere om det på et senere tidspunkt.

På menighedsrådets vegne
Formand Karin Kirkegaard


Menighedsrådsmøde. Foto: Else Husted Kjær