Præstens side

Vær velkommen

I Folkekirken er alt ved det gamle, og det er godt at noget står fast, når verden er så omskiftelig at ingen kan følge med. Kirken følger kirkeåret og hvilke tekster der skal læses og prædikes over fra Bibelen ligger fast til hver gudstjeneste. Den ordning har rødder helt tilbage fra kirkens begyndelse. De fleste af vore kirker har ligget det samme sted i 1000 år med gamle kirkeklokker, der kalder til gudstjeneste, og prædikestolene stammer fra reformationstiden. ”Kirken den er et gammelt hus”, som én af Grundtvigs salmer hedder fra den autoriserede Danske Salmebog, som er den bog med kristne salmer, der skal synges fra i gudstjenesten. Der er 791 salmer i Salmebogen og dertil kommer en del salmebogstillæg, som man med biskoppens tilladelse kan benytte i gudstjenesten.

I kirken tages der hul på det nye år allerede den 1. søndag i advent, og her som altid synger vi Grundtvigs adventsversion af ”Vær Velkommen, Herrens år”, nr. 74 i Salmebogen. Efter julen og forløsningen synges den mere kendte nytårsversion nr. 712, som kendes fra Danmarks Radios pigekor, der synger den hvert nytår efter rådhusklokkerne.  Ud over Vær velkommen står vi overfor at skulle synge ”Dybt hælder året i sin gang”, der er én af de gode gamle salmer, der bare skal synges hvert efterår. Ligesom ”Nu falmer skoven trindt om land” til høstgudstjenesten, og ”Dejlig er jorden” til jul. ”Dejlig er jorden” er også en yndet salme til begravelser, hvor ordene bærer lige ind i paradis med sin smukke slutning: ”Fred over jorden! Menneske, fryd dig, os er en evig frelser fød!” 

Kim Larsen er endnu ikke repræsenteret i Salmebogen, hvilket mange tror. Men måske han kan blive det efter sin død? Han har skrevet en sang, der handler om den sidste afsked, og den indeholder både kristne begreber som syndserkendelse, anger og trosbekendelse. ”Den lige vej” udkom i 2017 på albummet ”Øst for Vesterled”, og i teksten møder vi et menneske, der ved, at det at være menneske, det er at være afhængig af noget, der er større end én selv. Man har et ansvar, og derfor er der også et regnskab, der skal gøres op. I omkvædet beder Larsen: ”Så vis mig nåde og miskundhed”, for han har gået ”den lige vej, op til himlen, op til dig, men for det meste gik det li'som den anden vej”.

Gode salmer rammer det allerdybeste i sjælen, den samhørighed med Gud, som mennesket får gennem Kristus. Nu falmer skoven slutter ligesom ”Dejlig er jorden” med et smukt vers, der kort og godt udtrykker, hvorfor vi holder gudstjeneste hver søndag: ”Han lover mig en evig vår, trods vinterstorm og død; thi livet frem af graven går, som Kristus gennembrød.”

Så vær velkommen i kirkerne i Gørding, Vemb og Bur.

Med venlig hilsen Margrethe Bendtsen

Margrethe Bendtsen, sognepræst

Ferie og fri-weekender

Ferie: 15.-19. oktober
Fri-weekend: 19.-20. november

I ferier og fri-weekender passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg,
tlf. 97 49 13 24.

Indlevering af stof til næste kirkeblad: Senest mandag den 3. oktober
til præstesekretær Karen Havskov Jensen, khje@km.dk