Præstens side

Julebud under storm og torden

Mens coronakrisen stadig giver store efterslæb, skal vi også igennem en vinter med energikrise. Det har vi prøvet før. I 1973-74, 1978-80 og 1990-91, hvor oliekriserne kom over os som perler på en snor. Dengang skyldtes det krige og konflikter i Mellemøsten, og Kim Larsen skrev i 1978 sit hit »Det er en kold tid, som vi lever i, alle går rundt og fryser« og satte ord på folks situation: »Jeg har ikke nogen penge og ikke noget job. Det har været sådan længe, Gu´ ved om det nogensinde, nogensinde holder op.« Og det er jo netop det allersværeste ved kriser. At man ikke ved, hvor længe, de varer. Hvornår er der igen et lys for enden af tunnelen? Overlever jeg det her? Spørgsmål og bekymringer hober sig op. 

Oliekriserne fik os til at se i andre retninger, og vi begyndte at tale om atomkraft og vedvarende energi. Kunne vi blive helt uafhængige af olie? Benny Andersen og Poul Dissing blandede sig i debatten med deres Olie-blues fra 1981.

1. Bilen går i stå.
Flyet gror fast.
Tankvognen står tanketom.
Færgen ruster op med stivnet mast.
Kold blir historiens dom.
Vi blir mere og mere uroli’e:
Vi har næsten ikke mere olie!

2. Nøgler drejes om.
Lande gir tab.
Traktoren skubbes i stald.
Fyret du’r nu kun
som køleskab,
stuen som skøjtehal.
De fleste huse bliver ubeboli’e,
når vi ikke har mere olie.

3. Virksomheders blod.
Maskiners saft.
Samfundets sorte essens.
Må vi bøje os
for kernekraft?
Er der en anden konsekvens?
I kan få det på A-4 eller folie:
Der er snart ikke mere olie!

4. Kernekraft gir kun
mer sårbarhed.
Fremgang med Tremile-skridt.
Ramt af kerne-kræft eller frosset ned -
er man så ikke lige vidt?
Fortæl mig – (du skal få en magnolie!):
Hvad fanden gør vi uden olie?

5. Jorden er jo varm.
Solen er rød.
Vinden kan vokse til storm.
Den sidste cyklist
er endnu ikke død.
Havets kraft overgår »Gorm«
Tænk at opleve det utroli’e:
Vi kan leve uden olie!

Ja, tænk hvis vi kunne leve uden olie og blive selvforsynende. Men det hænger noget i bremsen med den grønne omstilling. For det er dyrt, og der er et bjerg af love og regler, der skal bestiges på vejen. 

Hele Folkekirken skal være energioptimeret inden 2030, og det er Menighedsrådets opgave, at komme i mål med det her i sognene ved siden af den daglige drift af kirkerne. Så kirkerne står, som de har stået gennem 1000 år, på trods af krige, katastrofer og kriser, der er skyllet ind over os. Det skulle gerne fortsætte. Så vi kan fejre jul, påske og pinse og samles om Guds Ord, som vi har gjort gennem så mange generationer. 

Selv om meget i år bliver anderledes ved julen, fordi vores økonomi er smuldret mellem hænderne på os, så kan vi høre juleevangeliet, fordi vi er et frit land og et frit folk. Høre de ord om barnet, der fødtes julenat, for at blive et lys for os mennesker: Jesus er »solopgangen fra det høje«. Det er julebuddet, at der er et lys for enden af tunnelen, og Jesus er det lys, der også følges med os gennem tunnelen.

Med ønsket om en glædelig jul
Margrethe Bendtsen

Julebud under storm og torden
melder og giver fred på jorden,
fred til at stride vor strid med mod,
fred til at vente på enden god,
højt under medbør og dybt i sorgen,
fred for både i går og i morgen.

J. Chr. Hostrup 1881

Margrethe Bendtsen, sognepræst

Ferie og fri-weekender

Fri-weekend: 14.-15. jan.
Ferie: 16.-19. feb.

I ferier og fri-weekender passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg,
tlf. 97 49 13 24.

Indlevering af stof til næste kirkeblad: Senest mandag den 6. februar 2023
til præstesekretær Karen Havskov Jensen, khje@km.dk