Præstens side

Tilbage til normalen

Alle restriktioner er fra i morgen den 1. februar ophævet. Vi kan pludselig se frem mod et forår, hvor påsken og årets konfirmationer kan forløbe på normal vis i kirkerne. Vi kan se frem mod en sommer, hvor alle kan samles om store sportsbegivenheder og festivalerne kan åbne for publikum. Ja – selv nattelivet ser ud til at genopstå! Og ikke mindst, så kan børn og unge få et kontinuerligt skole- og uddannelsesliv. Hvis angsten vel at mærke ikke fylder for meget i deres liv.

Indenfor de seneste 15 år er der sket mere end en fordobling i antallet af angstdiagnoser hos børn og unge. En stigning som ikke er set hos voksne.

I sin bog fra april sidste år Når børn og unge får angst, forklarer psykiater og hjerneforsker Peter Lund Madsen at »angst for en stor dels vedkommende er medfødt. Min tendens til bekymring og angst er medfødt. Min hjerne er skabt til at være bekymret. Det er sådan, det skal være. Menneskehedens overlevelse afhænger af, at der fødes mennesker med nervøse hjerner. Hvis alle blev født ubekymrede, uden nogen form for frygt og bæven, ville det hurtigt ende galt, helt galt. Vi mennesker må ikke være ens. Vi skal være forskellige, vi har alle vores rolle at spille, og der er brug for os alle sammen«.

I hans bog kan man bl.a. læse en række af interviews med børn, unge og deres forældre, som viser angsten i al dens gru og rædsel, når den forhindrer de ramte i at gå i børnehave, skole, være sammen med kammerater i fritiden, ja overhovedet at stå ud af sengen. Men udover beskrivelsen af det helvede på jord, som den behandlingskrævende angst er, giver bogen også håb til de familier, der er ramt.

Nu er der også håb for, at flertallet her til lands igen kan omgås hinanden på alle de naturlige måder, som vi har savnet gennem to år. Måske betyder det også, at vi begynder at se på hinanden igen som mennesker og ikke kun som potentielle smittebærere? Det håber jeg. Lad os komme tilbage til normalen. 

Med venlig hilsen
Margrethe Bendtsen, sognepræst

Der er citeret fra Peter Lund Madsen, Når unge får angst,
Lindhardt og Ringhof 2021

Margrethe Bendtsen, sognepræst

Ferie og fri-weekender

Fri: 28.-29. april
Ferie: 26.-29. maj
Fri-weekend: 11.-12. juni

I ferier og fri-weekender passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg,
tlf. 97 49 13 24.

Indlevering af stof til næste kirkeblad: Senest mandag den 2. maj
til præstesekretær Karen Havskov Jensen, khje@km.dk