Præstens side

Den dejligste have

 

Nu har jeg været præst her i de tre sogne i 1½ år. Det er 18 måneder, der stort set har stået i coronaens tegn. Det har været en skelsættende periode, der har kostet dyrt menneskeligt som økonomisk, og en katastrofe over hele verden med sygdom og død og yderligere fattigdom til følge.  I Danmark har vi undgået overdødelighed under coronakrisen, men døden har vi ikke overvundet. I løbet af krisen har folk måttet undvære at se og sige det sidste farvel til deres kære. Der har ingen adgang været til den døende på hverken hospitalet eller plejehjemmet, eller det har været svært begrænset, så den syge og døende har måttet vælge hvilke af sine nærmeste, han eller hun ønskede at se. Også i kirkerne har det længe været begrænset, hvor mange man har måttet være til stede - ligeså udenfor på kirkegården. Til en begravelse er det særlig hårdt, at man ikke kan samle folk, der kendte og holdt af afdøde. Der har været store afsavn, ensomhed, og afmagt, og meget stor forskel på, hvor hårdt folk er blevet ramt under krisen i vort land.

Vi har lykkeligvis under hele krisen kunnet drage ud i naturen og f.eks. gå en tur i det fri. Det har været befriende, for naturen læger mangt og meget. Kirkegårdene i Danmark er de dejligste haver og små oaser. Her kan man gå i fred og ro og samle tankerne. På kirkegården kan man komme og sørge over- og mindes sine kære, og de der har betydet noget for én, som man har gjort i generationer.  Her kan man vise den omsorg, der ikke sluttede ved begravelsen, og sorgen, der heller ikke sluttede ved begravelsen. Alle minderne kan få frit løb. En tur på kirkegården vidner også om, hvor skrøbeligt livet er. Det er ikke alle forundt at blive gamle og dø mæt af dage. Døden er et vilkår ved livet, selv om det er en ringe trøst for den, der har mistet et elsket menneske.

Og midt i det hele ligger kirkerne. Efterhånden som restriktionerne falder fra og i takt med, at samfundet liver op, håber jeg, at der også kommer liv i dem igen.

 

Med ønsket om et velsignet efterår, sognepræst Margrethe Bendtsen

Margrethe Bendtsen, sognepræst

Ferie og fri-weekender

Fri-weekend: 11.-12. september
Ferie: 16.-20. oktober
Fri-weekend: 20.-21. november

I ferier og fri-weekender passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg,
tlf. 97 49 13 24.

Indlevering af stof til næste kirkeblad: Senest mandag den 4. oktober
til præstesekretær Karen Havskov Jensen, khje@km.dk