Præstens side

Blomstertid

Det begynder at lysne nu hvor hverdagene igen kan blive afløst af fest. De planlagte konfirmationer i foråret blev udskudt, men her i juni måned kan konfirmanderne endelig blive konfirmeret, hvor der er åbnet så meget op, at de kan blive fejret på behørig vis. Det er glædeligt.

I den netop overståede pinse fejrede vi Helligånden og kirkens fødselsdag. Og til pinsen hører Grundtvigs storslåede salme ”I al sin glans nu stråler solen”.

For Grundtvig var netop pinsen og den danske forsommer et billede på Paradiset, og det virker da også fuldstændig overvældende hvert år, når alting springer ud på ny, og man kan synge med Grundtvig:

Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.

Grundtvig skrev mange store salmer og var meget optaget af Helligånden. ”Den blæser hvorhen den vil”, sagde Jesus, ”og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen.” Men Grundtvig har nu fanget den meget godt i sin salme. Guds ånd. Ja, at Gud stadig er hos os og ikke opgiver os:

”Det volder alt den Ånd, som daler,
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.”

Smukkere kan det ikke siges. Hvid og rød refererer i øvrigt ikke til Dannebrog eller noget særligt dansk, men til Højsangen (5,10) i Det Gamle Testamente, hvor der står: ”Min elskede er hvid og rød”, som et billede på Kristus, hvor der randt vand og blod fra ham på korset.

Billedet af Ånden, at ”den er som vinden, der blæser, hvorhen den vil”, er fra evangeliet til den 1. søndag efter pinse eller trinitatis søndag. For efter pinse begynder trinitatistiden i kirkeåret, der varer indtil advent. Det er en længere periode, hvor der hverken er fester eller fridage, men det gør den ikke mindre interessant, for vi får mere at vide om denne Jesus og disciplenes tilknytning til ham, og dermed vores egen plads i forhold til Gud. Og så passer det ganske fint at også dåbsbefalingen er med som indledning til trinitatistiden. Dåben, hvori vi bliver gjort til Guds børn. For således elskede Gud verden, at enhver lille skabning regnes med i Hans store regnskab. Og det betød særligt meget for Grundtvig, da han lå på sit yderste. Da skrev han 89 år gammel: ”derfor Jesus-Kristus-navnet prises skal evindelig; af hans kærlighed omfavnet hjertet er i himmerig!”

Trinitatis betyder treenighed, Gud Fader, Gud søn og Gud Helligånd, og det er troen på den treenige Gud, vi bekender os til hver eneste søndag i gudstjenesten. Sådan begynder den, gudstjenesten, med indgangsbønnen: Hvad du, Gud Fader, min skaber, du Herre Jesus min frelser, du gode Helligånd vil tale til mig!

”Nu blomstertiden kommer med lyst og ynde stor.”

Lad os nyde det, og at der gennem hele kirkeåret er skønne salmer, som vi kan synge sammen i kirken efter nogle triste måneder uden fællessang.

God sommer!                                                                        

            Sognepræst Margrethe Bendtsen

Margrethe Bendtsen, sognepræst

Ferie og fri-weekender

Ferie: 22. juni–18. juli

I ferier og fri-weekender passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24.

Indlevering af stof til næste kirkeblad: Senest mandag den 2. august
til præstesekretær Karen Havskov Jensen, khje@km.dk

 Blomstrende magnolie i præstegårdshaven

Blomstrende magnolie i præstegårdshaven