Præstens side

Opstandelse

Efter et år under pandemiens åg, er vi blevet stillet i udsigt, at til påske kan vi endelig springe ud med foråret, og forhåbentlig få en nogenlunde normal tilværelse tilbage. Men desværre, så ser det ikke så lyst ud, som man spåede, og en genåbning af vores samfund vil sandsynligvis trække ud. Derfor udsættes konfirmationerne også i år. Vi håber, at de kan gennemføres i juni måned.

Mennesket spår – Gud rår!

I Bur Kirke står en trefløjet altertavle fra 1500 tallet, hvor sygdom og død og alskens ondskab er symboliseret med en figur af djævelen/Satan. Han er afbilledet som et dyr med menneskelignende træk, har horn i panden, kløer, et desperat udtryk i øjnene og en forvrænget mund, så alle tænderne er blottet i en grimasse. For med Jesu ankomst er Satan overvundet. Jesus er som den genopstandne og sejrende Kristus symboliseret ved Sankt Jørgen, der led martyrdøden i år 303. Han var officer, og legenden om ham fortæller bl.a. at han reddede en by fra en hadefuld drage. På altertavlen står han i fuld rustning med sit sværd hævet i højre hånd, og i venstre holder han et spyd, der er rettet imod den djævlelignende figur, som han holder under fode; så ”Afvæbnet nu og ødelagt for evig er al Helveds magt; thi han, som var af døden fangen, er med triumf af graven gangen” (DDS nr. 224).

Ved Skt. Jørgens side står Gud Fader med kongekrone, og støtter med højre arm sin søn, der har åbne sår fra den tortur, han har været igennem. I sin venstre hånd holder Gud jordkuglen, for Han har hele verden i sin hånd.  ”Nådestolen” kaldes dette centrale billede i kristendommen, hvor Gud selv har bragt et sonoffer for menneskets synd med sin egen søns blod.

Til højre for Gud Fader og Sønnen er Anna afbilledet. Det er Marias mor, og hun bærer Maria på højre arm, som holder Jesusbarnet i sine arme, og det lille Jesusbarn har udstrakte arme i korsform.

I sidefløjene på altertavlen er apostlene afbilledet, som var nogle af de første mennesker, der bragte budskabet om den døde og genopstandne Kristus ud i verden, og således forkyndes evangeliet også i dag til enhver, der træder ind i Bur Kirke, skåret ud, ikke i pap, men i træ og i al sin enkelhed, så ordene fra Johannes nærmest popper ud:

”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham”. (Joh. 3,16)

Billeder er en fremragende måde at formidle på, og Jesus malede selv med sit sprog i billeder, når han fortalte lignelser. Samtidig var han selv, ja, var, er og bliver, et levende billede af sin himmelske Far, mægtigere end noget andet, ja ”mægtig til hver sten at vælte, til isbjerge selv at smelte, til at tvætte hjertet rent” (DDS nr. 192).

”Tiden læger alle sår”, siger vi. Jesus bærer stadig sine sår for vores skyld, og det kan man ved selvsyn konstatere, hvis man lægger vejen forbi Bur Kirke.

Med ønsket om en glædelig påske og et velsignet forår

            Sognepræst Margrethe Bendtsen

Margrethe Bendtsen, sognepræst

Ferie og fri-weekender

Fri-weekend: 8.-9. maj
Ferie: 22. juni–18. juli

I ferier og fri-weekender passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24.

Indlevering af stof til næste kirkeblad: Senest mandag den 2. august
til præstesekretær Karen Havskov Jensen, khje@km.dk

 

Bur Kirkes fløjaltertavle, o. 1500. Foto Arnold Mikkelsen 2016. Fra Danmarks Kirker, Nationalmuseet (Bur Kirke, XVIII, hefte 25 (2017) - s. 2578)

Bur Kirkes fløjaltertavle, o. 1500. Foto Arnold Mikkelsen 2016. Fra Danmarks Kirker, Nationalmuseet (Bur Kirke, XVIII, hefte 25 (2017) - s. 2578)