Teologi for voksne

Teologi for voksne

- et 3-årigt voksenundervisningskursus i teologi i Ribe Stift

Teologi for voksne i Ribe Stift foregår som et kursusforløb over 3 år. Det er undervisning i hovedtemaerne inden for teologiens grundlæggende fag: Det Gamle Testamentes og Det Nye Testamentes tekst og teologi, Kirkehistorie, Systematisk teologi (dogmatik, religionsfilosofi og etik) og Praktisk teologi (herunder gudstjeneste, diakoni, spiritualitet og sjælesorg).

Underviserne har alle høj faglig teologisk kompetence på hver deres fagområde.

Kurset har ingen eksamener, men afsluttes efter de 3 år med udleveringen af et kursusbevis.

Kom og hør mere om Teologi for voksne i Ribe Stift fredag den 27. august kl. 15.30.

Tilmelding og betaling til introdagen på Teologi for voksnes hjemmeside, hvor man også kan læse meget mere om kurset. 

Teologi for voksne